Tag: สินค้ายอดฮิตในหมู่วัยรุ่น


สินค้ายอดฮิตในหมู่วัยรุ่นยุคปัจจุบัน

8
June

จากกระแสแฟชั่นที่พบเห็นกันในปัจจุบันล้วนมาจากความต้องการที่มาจากกลุ่มวัยรุ่นแทบทั้งสิ้น ส่งผลให้ปัจจุบันนักการตลาดได้พิจารณาและมองเห็นถึงกำไรจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีความถี่ในการซื้อสินค้าบ่อยที่สุด ด้วยเหตุนี้เองผู้บริโภควัยรุ่นจึงเป็นที่ต้องการของธุรกิจแทบทุกประเภท เพราะพวกเขาพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าง่ายกว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ ค่อนข้างมาก เมื่อถูกใจก็ซื้อโดยไม่สนเรื่องราคาและคุณสมบัติด้านอื่นๆ จึงทำให้ความต้องการสินค้าของพวกเขากลายเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆ
สำหรับสินค้าที่หมู่วัยรุ่นสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่
– เสื้อ ซึ่งเป็นสินค้าที่บรรดาวัยรุ่นนิยมซื้อหามาใส่กันมากที่สุด ต้องเข้าใจว่าเสื้อเป็นสินค้าที่เก่าและตกรุ่นเร็วมากๆ และวัยรุ่นอาจไม่อยากจะใส่ เสื้อวัยรุ่นจึงเป็นสินค้าขายดีมากที่สุดอย่างหนึ่ง ผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆ จึงไม่ควรมองข้ามสินค้าประเภทนี้
– กางเกง เป็นอีกสินค้าที่ฮอตฮิตมากในหมู่วัยรุ่น จะแตกต่างก็ตรงที่ความถี่ในการเลือกซื้อจะไม่สูงเท่ากับเสื้อ แต่มีราคาสูงกว่าสามารถทำกำไรได้มากกว่า
– รองเท้า หากคิดจะขายสินค้าประเภทนี้ให้ประสบความสำเร็จนั้น ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ
– เครื่องประดับ เนื่องจากวัยรุ่นจะเลือกซื้อเครื่องประดับจากความสวยงามเป็นหลัก และราคาต้องไม่แพงด้วยเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีขนาดเล็กและเปลี่ยนบ่อยมาก
– กระเป๋า ผู้ประกอบการหน้าใหม่ควรโฟกัสไปยังกลุ่มผู้บริโภคผู้หญิงเป็นหลัก เนื่องจากผู้หญิงสะพายกระเป๋ามากกว่าผู้ชาย จุดขายจะอยู่ที่ความสวยงามซึ่งต้องไปด้วยกันได้กับประโยชน์การใช้ใส่สิ่งของเป็นหลักด้วยจึงจะสามารถขายทำกำไรได้ ทั้งนี้กระเป๋าก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ขายดีมาก เพราะผู้หญิงทุกคนจำเป็นต้องถือ
– โทรศัพท์มือถือ เป็นของที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับวัยรุ่นซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาจึงกลายเป็นสินค้าที่ตกรุ่นเร็วมาก ผู้ประกอบการจึงสามารถขายสินค้าประเภทนี้ได้เรื่อยๆ
จะเห็นได้ว่า วัยรุ่นเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ขยันซื้อสินค้ามากที่สุด และยังตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายกว่าผู้บริโภคในกลุ่มอื่นๆ ด้วย จึงทำให้วัยรุ่นเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความน่าดึงดูดสำหรับการลงทุนขายสินค้ามากที่สุด โดยเฉพาะผู้ประกอบการวัยรุ่นหน้าใหม่ควรจะเล็งเห็นถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นอันดับต้นๆ

Comments Off on สินค้ายอดฮิตในหมู่วัยรุ่นยุคปัจจุบัน | สินค้าที่น่าสนใจ

Back to top