Tag: การขายสินค้าออนไลน์


การเขียนบทความรีวิวสินค้าเพื่อให้ดึงดูดใจลูกค้า

25
October


ในปัจจุบันนี้การทำธุรกิจได้กลายเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ซึ่งมีการแข่งขันกันเป็นอย่างมาก ฉนั้นผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยหรือรายใหญ่จึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความโดนเด่นให้กับสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการที่ดี การรีวิวสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งการเขียนบทความรีวิวให้น่าสนใจด้วย ซึ่งการเขียนบทความรีวิวสินค้าก็เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าชนิดนั้นๆ โดยลูกค้าสามารถตัดสินใจว่าซื้อสินค้าหรือไม่ ซึ่งในการเขียนบทความรีวิวสินค้านั้นสิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ
1.แสดงคุณสมบัติที่มีเหมือนกันของสินค้าให้ลูกค้าได้เห็น เพราะการชี้ให้เห็นว่าสินค้าอยู่ในระดับเทียบเท่ากับสินค้ารุ่นหนึ่งของแบรนด์หนึ่ง
2.แสดงคุณสมบัติที่ต่างกันของสินค้าที่มีสเป็คคล้ายกันให้เห็นว่าสินค้าถึงจะมีสเป็คใกล้เคียงกัน แต่อาจจะมีส่วนอื่นๆ ที่ต่างกัน
3.สิ่งที่ควรระวังคือ พยายามใช้ถ้อยคำที่เป็นกลางๆ ไม่ต้องชี้ชัดว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหน เพราะสินค้าแต่ละรุ่นก็มีจุดขาย จุดเด่น จุดด้อยต่างกัน
4.อ้างอิงถึงข้อมูลของสินค้าที่ได้จากสื่อต่างๆ เช่น ความเห็นจากผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นๆ โดยอ้างอิงจากสื่อที่เชื่อถือได้
5.ให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองว่าตัวไหนดีกว่าเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานเพราะลูกค้าแต่ละคนมีความประสงค์จะนำสินค้าไปใช้งานในจุดมุ่งหมายที่ไม่เหมือนกัน
จะเห็นได้ว่าแนวทางสำหรับการเขียนรีวิวสินค้านั้นจำเป็นต้องมีการเปรียบเทียบสินค้าที่มีคุณลักษณะคล้ายๆ กัน เพื่อสร้างแรงดึงดูดใจแก่ลูกค้า โดยเขียนเป็นบทความเปรียบเทียบสินค้าให้เห็นอย่างชัดเจน เพราะสามารถช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าได้ตรงตามความต้องการอีกด้วย ปัจจุบันการขายสินค้าออนไลน์นั้นเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการขายเสื้อผ้าออนไลน์ การขายอาหารเสริม และอื่นๆ ซึ่งการทำรีวิวสินค้านั้นจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้ใช้ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับการรีวิวผลจากการใช้นอกจากนั้นแล้วการเขียนบทความรีวิวสินค้ายังจำเป็นสำหรับการขายสินค้าได้อีกด้วย เพื่อเป็นการเสริมการขายควรมีการบริการที่ดี และมีรีวิวสินค้าที่มากมายของผู้ใช้จริง จะช่วยความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Comments Off on การเขียนบทความรีวิวสินค้าเพื่อให้ดึงดูดใจลูกค้า | สินค้าที่น่าสนใจ

Back to top