Tag: ระบบห้องเย็น


ชนิดของระบบห้องเย็น

7
August

ระบบห้องเย็นแช่เย็นเฉียบพลัน (Air Blast Chill Room )

มีไว้เกี่ยวกับลดอุณภูมิเพื่อรอขบวนการต่อไป หรือ เพื่อดูแลเชื้อแบคทีเรีย หรือเพื่อให้เอ็นไซย่อยเนื้อในกรรมวิธีผลิตเนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่ห้องเย้นเฉียบพลัน จะมีข้อกำหนดของเวลาเข้ามาด้วย

อุณหภูมิใช้งานที่มุ่งหวังส่วนมาก ประมาณ : 2 ถึง -10 องศาเซียลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับของซื้อของขาย

ระบบห้องเย็นแช่แข็ง (Freezer Room)

มีไว้เหตุด้วย ลดอุณหภูมิ และเก็บของซื้อของขาย ในช่วงเวลานานๆ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า “จุดเยือกแข็งของตัวของซื้อของขายนั้นๆ”เช่น ปลาแช่แข็ง เก็บรักษาที่อุณภูมิ -17.8  ถึง -23.3 องศาเซียลเซียส สามารถเก็บรักษาได้ระยะเวลา 8 ถึง 10 เดือน อุณหภูมิใช้งานที่ปรารถนาส่วนมาก ประมาณ : ตั้งแต่ -5 ถึง -25 องศาเซียลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับของซื้อของขาย

ระบบห้องเย็นเก็บรักษาของซื้อของขาย (Cold Storage Room )

มีไว้เพราะ รักษาสินค้า ซึ่งของซื้อของขายถูกผ่านการแช่แข็งมาแล้ว โดยที่ผลิตภัณฑ์ที่นำมาเก็บมีอุณภูมิ “ต่ำกว่า” หรือ “เท่ากับ” อุณหภูมิของห้องเก็บรักษาของซื้อของขาย ในการคำนวณโหลดทำความเย็นไม่จำเป็นต้องคิดค่าความร้อนจากตัวของซื้อของขาย

อุณภูมิใช้งานที่ต้องการเป็นส่วนใหญ่ ประมาณ : -25 องศาเซลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์

ระบบห้องเย็นแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room )

มีไว้เพราะว่า Freez ของซื้อของขายให้เย็นเร็ว โดยไม่ทำให้เซลเกิดความหายนะ การ Freez ของซื้อของขายแต่ละพวก แตกต่างกัน เช่น การ Freez ผัก และผลไม้ จะต้อง Freez เร็ว ไม่ทำให้ผนังเซลเกิดแตก ซึ่งการเกิดจากน้ำภายในเซลแปรปรวนสถานะจากของเหลว เป็นของแข็ง (เกล็ดน้ำแข็ง) หรือการ Freez ข้าวทะเลส่งออก จะต้องพยายามไม่ทำให้เกิดเกล็ดน้ำแข็งภายในเนื้อเซล เพราะจะทำให้เซลช้ำ โดยทั่วๆไปห้องแช่แข็งลมเย็นจัด จะมีขนาดปริมาตรของของซื้อของขายได้ 2.5 Tons จะใช้เวลาในการ Freez ประมาณ 4-5 ชม. โดยข้อระบุจะต้องดึงอุณภูมิได้ไม่เกิน 6 ชม. อุณภูมิใช้งานที่ต้องการโดยมาก ประมาณ : -35 องศาเซีลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

ระบบห้องเย็นพักของซื้อของขาย  ( Anti Room )

มีไว้เกี่ยวกับลดอุณหภูมิของสภาพอากาศนอกบ้านที่มีอุณหภูมิสูง ไหลเข้าห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room )

หรือ ห้องเก็บที่มีอุณหภูมิต่ำๆ ห้องนี้บางครั้ง ก็มีไว้ด้วยพักของซื้อของขาย หรือ กระจายของซื้อของขายบ้างในตัวเอง อุณหภูมิจะอยู่หมาย   อุณภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ : -5 ถึง +10 องศาเซลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับอย่างของการทำงาน

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับห้องเย็นได้ที่  http://www.harn.co.th/unit-coolers-ทำความเย็น-ห้องเย็น/

 

Comments Off on ชนิดของระบบห้องเย็น | สินค้าที่น่าสนใจ

Back to top